Aylık Turnover Hesaplama, işletmelerin aylık gelir ve gider dengesini anlamak ve finansal performanslarını etkin bir şekilde izlemek için tasarlanmıştır.
Hesaplamalar tamamalanana kadar aşağıdaki dosyayı kullanabilirsiniz.